header !Lesen Sie den Inhalt dieser Website auf Deutsch
header

ثبت نام آنلاین/آزمون های گوته


آزمون های رسمی زبان آلمانی موسسه گوته در تهران (dsit) در مراکز خود این موسسه در تهران برگزار می شود و از سال ۱۳۹۸ نیز برای اولین بار خارج از تهران در شهر تبریز و در محل آموزشگاه زبان آلمانی کندوی سخن نیز برگزار می شود. اولین بار، آزمون سطح A1 در تاریخ ۱۱ شهریور بود که با موفقیت برگزار شد.


جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد آزمون های آتی می توانید با دفتر مرکزی آموزشگاه در ارتباط باشید و ضمن ارائه مدارک ثبت نامی و تکمیل فرم های مربوطه به صورت حضوری از شرایط برگزاری اطلاع یابید.

در حال حاضر هیچ آزمونی در لیست آزمون های این موسسه قرار ندارد.

حامیان ما